Βαθμοί Α’ προόδου Προγραμματιστικές Εφαρμογές στο Διαδίκτυο (Ε) – τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, χειμερινό εξάμηνο 2017-18

Όποιοι φοιτητές έχουν γράψει κάτω από 2, δεν έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στη δεύτερη πρόοδο. Παρακαλείται ο φοιτητής με ΑΕΜ 3885, να επικοινωνήσει μαζί μου άμεσα. ΑΕΜ Βαθμός 2943 2 […]

Εξέταση εργαστηρίου Επιχειρησιακές Βάσεις Δεδομένων – τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, εαρινό εξάμηνο 2016-17

Η εξέταση για τους φοιτητές που παρακολουθούν ή που είναι είναι γραμμένοι στα τμήματά μου θα γίνει στις 30 Μαΐου και 1 Ιουνίου 2017. Οι φοιτητές πρέπει να έχουν μαζί […]

Βαθμοί Προγραμματιστικές Εφαρμογές στο Διαδίκτυο (Ε) – τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, χειμερινό εξάμηνο 2016-17

Οι βαθμοί του εργαστηρίου του μαθήματος Προγραμματιστικές Εφαρμογές στο Διαδίκτυο του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, για το χειμερινό εξάμηνο 2016-2017, φαίνονται παρακάτω. Οι διαφορές σε βαθμούς μελών της ίδιας ομάδας […]

Βαθμοί εξέτασης Πληροφορική και Αλγόριθμοι (Ε) – τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, χειμερινό εξάμηνο 2016-17

Η επαναληπτική εξέταση, για όλους τους φοιτητές που δεν έχουν περάσει, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 9/2 και ώρα 16:00, στο εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων. ΑΕΜ Βαθμός 7732 9 11610 8 11617 […]

Εξέταση project Προγραμματιστικές Εφαρμογές στο Διαδίκτυο – τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, χειμερινό εξάμηνο 2016-17

Η εξέταση των project θα πραγματοποιηθεί βάσει του παρακάτω προγράμματος, στο ισόγειο του κτιρίου εργαστηρίων ΣΔΟ (εκεί που είναι το γυμναστήριο), στη βιβλιοθήκη του ΜΒΑ. Παρακαλείσθε να είστε τουλάχιστον 5 […]

Ομάδες project Προγραμματιστικές Εφαρμογές στο Διαδίκτυο – τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, χειμερινό εξάμηνο 2016-17

Οι ομάδες υλοποίησης project του μαθήματος έχουν αναρτηθεί παρακάτω. Διορθώστε με για οποιοδήποτε λάθος. Ομάδα Φοιτητές Θέμα 1 3244 – 3330 – 3369 – 3615 Διαχείριση κινηματογράφου 2 3592 – […]

Αναπλήρωση μαθήματος Προγραμματιστικές Εφαρμογές στο Διαδίκτυο – τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, χειμερινό εξάμηνο 2016-17

Την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016, θα πραγματοποιηθούν δύο μαθήματα του εργαστηρίου Προγραμματιστικές Εφαρμογές στο Διαδίκτυο, στις 9:00 και στις 11:00, καθώς δε θα πραγματοποιηθεί το μάθημα στις 15 Δεκεμβρίου.