Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών στη Διοίκηση (Μεταπτυχιακό)

Για τη λήψη των αρχείων των μαθημάτων απαιτείται κωδικός πρόσβασης που δίνεται στο μάθημα. Τα αρχεία κάθε μαθήματος γίνονται διαθέσιμα την εβδομάδα που γίνεται η διδασκαλία του αντίστοιχου εργαστηρίου.

 

Μάθημα Περιεχόμενο Αρχεία
1ο Εισαγωγή στο διαμοιρασμό αρχείων αρχεία
2ο Προχωρημένες δυνατότητες στο διαμοιρασμό στοιχείων