Ομάδες project Προγραμματιστικές Εφαρμογές στο Διαδίκτυο – τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, χειμερινό εξάμηνο 2016-17

Οι ομάδες υλοποίησης project του μαθήματος έχουν αναρτηθεί παρακάτω. Διορθώστε με για οποιοδήποτε λάθος.

Ομάδα Φοιτητές Θέμα
1 3244 – 3330 – 3369 – 3615 Διαχείριση κινηματογράφου
2 3592 – 3651 Βιβλίο μαγειρικής
3 3681 E-shop βιβλιοπωλείου
4 3610 Εφαρμογή chat
5 3749 – 3768 – 3798 – 3846 Online φαρμακείο
6 2642 Διαχείριση ιατρείου
7 3234 – 3403 Διαχείριση κινηματογράφου
8 3730 – 3777 – 3878 Παρουσιολόγιο εργαστηρίων
9 3531 – 3791 – 3847 Εφαρμογή chat
10 3509 – 3554 – 3650 Εφαρμογή ιστολογίου
11 3107 Βιβλίο μαγειρικής
12 2935 – 2937 Βιβλίο μαγειρικής
13 3732 – 3784 Εφαρμογή ιστολογίου
14 3659 – 3851 Βιβλίο μαγειρικής
15 2686 Εφαρμογή ιστολογίου
16 976 Διαχείριση ξενοδοχείου
17 3255 Παρουσιολόγιο εργαστηρίων
18 3773 – 3829 – 3839 – 3859 Πτυχιακές εργασίες
19 2724 Εφαρμογή chat
20 3523 – 3619 – 3630 Διαχείριση ιατρείου
21 3461 Εύρεση εργασίας
22 3746 – 3800 Διαχείριση κινηματογράφου
23 3801 – 3836 Ενοικιαζόμενα δωμάτια
24 3284 – 3372 – 3454 Διαχείριση κινηματογράφου
25 3434 Βιβλίο μαγειρικής
26 3506 – 3537 Βιβλίο μαγειρικής
27 3407 Βιβλίο μαγειρικής
28 2882 Βιβλίο μαγειρικής
29 3025 Διαχείριση ιατρείου
30 3212 – 3487 – 3538 Βιβλίο μαγειρικής