Εξέταση project Προγραμματιστικές Εφαρμογές στο Διαδίκτυο – τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, χειμερινό εξάμηνο 2016-17

Η εξέταση των project θα πραγματοποιηθεί βάσει του παρακάτω προγράμματος, στο ισόγειο του κτιρίου εργαστηρίων ΣΔΟ (εκεί που είναι το γυμναστήριο), στη βιβλιοθήκη του ΜΒΑ. Παρακαλείσθε να είστε τουλάχιστον 5 λεπτά νωρίτερα στο χώρο εξέτασης μαζί τις ακαδημαϊκές σας ταυτότητες.

Ομάδα Φοιτητές Ημέρα και ώρα
16 976 Πε 19/1, 09:15
15 2686 Πε 19/1, 09:30
19 2724 Πε 19/1, 09:45
29 3025 Πε 19/1, 10:00
27 3407 Πε 19/1, 10:15
21 3461 Πε 19/1, 10:30
7 3234 – 3403 Πε 19/1, 10:45
2 3592 – 3651 Πε 19/1, 11:00
26 3506 – 3537 Πε 19/1, 11:15
23 3801 – 3836 Πε 19/1, 11:30
30 3212 – 3487 – 3538 Πε 19/1, 12:00
10 3509 – 3554 – 3650 Πε 19/1, 12:20
20 3523 – 3619 – 3630 Πε 19/1, 12:40
9 3531 – 3791 – 3847 Πε 19/1, 13:00
8 3730 – 3777 – 3845 Πε 19/1, 13:20
1 3244 – 3330 – 3369 – 3615 Πε 19/1, 13:40
5 3749 – 3768 – 3798 – 3846 Πε 19/1, 14:00
18 3773 – 3829 – 3839 – 3859 Πε 19/1, 14:20
6 2642 Δε 23/1, 17:00