Βαθμοί Προγραμματιστικές Εφαρμογές στο Διαδίκτυο (Ε) – τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, χειμερινό εξάμηνο 2016-17

Οι βαθμοί του εργαστηρίου του μαθήματος Προγραμματιστικές Εφαρμογές στο Διαδίκτυο του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, για το χειμερινό εξάμηνο 2016-2017, φαίνονται παρακάτω. Οι διαφορές σε βαθμούς μελών της ίδιας ομάδας οφείλονται στην προφορική εξέταση.

ΑΕΜ Βαθμός
976 6
2642 9
2686 10
2724 9
3025 10
3212 5
3234 8
3244 5
3255 1
3330 5
3369 5
3403 8
3407 5
3461 7
3487 5
3509 7
3523 5
3531 9
3538 5
3554 7
3592 8
3615 5
3619 5
3630 5
3650 7
3651 8
3659 1
3730 10
3732 1
3746 1
3749 10
3768 10
3773 10
3777 10
3784 1
3791 9
3798 9
3800 1
3801 10
3829 9
3836 1
3839 10
3846 9
3847 10
3851 1
3859 10
3878 10