Βαθμοί Α’ προόδου Προγραμματιστικές Εφαρμογές στο Διαδίκτυο (Ε) – τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, χειμερινό εξάμηνο 2017-18

Όποιοι φοιτητές έχουν γράψει κάτω από 2, δεν έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στη δεύτερη πρόοδο. Παρακαλείται ο φοιτητής με ΑΕΜ 3885, να επικοινωνήσει μαζί μου άμεσα.

ΑΕΜ Βαθμός
2943 2
3015 4
3173 1
3498 3.8
3557 2
3631 2
3677 2.5
3699 2
3739 2
3746 1
3756 3.8
3821 2
3861 3.5
3934 3.8
3983 2
3997 3.5
4064 2.5