Πληροφορική και Αλγόριθμοι (Ε)

Για τη λήψη των αρχείων των μαθημάτων επικοινωνήστε μαζί μου στο sdimitr@teicm.gr αναγράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και θα σας τα στείλω.

Για τη λήψη των αρχείων των μαθημάτων απαιτείται κωδικός πρόσβασης που δίνεται στο μάθημα. Τα αρχεία κάθε μαθήματος γίνονται διαθέσιμα την εβδομάδα που γίνεται η διδασκαλία του αντίστοιχου εργαστηρίου.

Μάθημα Περιεχόμενο Αρχεία
1ο Εισαγωγή στην επεξεργασία κειμένου αρχεία
2ο Μορφοποίηση κειμένου αρχεία
3ο Επεξεργασία πινάκων αρχεία
4ο Σχήματα και εικόνες αρχεία
5ο Ιδιότητες και αναθεωρήσεις κειμένου αρχεία
6ο Εισαγωγή στα λογιστικά φύλλα αρχεία
7ο Μορφοποίηση δεδομένων αρχεία
8ο Συναρτήσεις αρχεία
9ο Σχήματα, εικόνες και γραφήματα αρχεία
10ο Δεδομένα αρχεία
11ο Επαναληπτικό αρχεία
12ο Παρουσιάσεις αρχεία