Βάσεις Δεδομένων στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Ε)

Για τη λήψη των αρχείων των μαθημάτων απαιτείται κωδικός πρόσβασης που δίνεται στο μάθημα. Τα αρχεία κάθε μαθήματος γίνονται διαθέσιμα την εβδομάδα που γίνεται η διδασκαλία του αντίστοιχου εργαστηρίου.

Μάθημα Περιεχόμενο Αρχεία
Περιγραφή μαθήματος
1ο Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων αρχεία
2ο Δημιουργία Βάσης Δεδομένων αρχεία
3o Δημιουργία Πινάκων αρχεία
4ο Βασικά Ερωτήματα Αναζήτησης αρχεία
5o Σύνθετα Ερωτήματα Αναζήτησης αρχεία
6ο Προχωρημένα Ερωτήματα Αναζήτησης αρχεία
7ο Δημιουργία Φορμών αρχεία
8ο Τροποποίηση Φορμών αρχεία
9ο Επεξεργασία σε Υποφόρμες αρχεία
10ο Αναφορές αρχεία
11ο Επαναληπτικό αρχεία