Οδηγίες διεξαγωγής των εξετάσεων

  • Ο φοιτητής πρέπει να βρίσκεται στην αίθουσα του μαθήματος ένα τέταρτο πριν την έναρξη της εξέτασης.
  • Για να γίνει η ταυτοποίηση του φοιτητή, είναι απαραίτητη η ύπαρξη φοιτητικής ή αστυνομικής ταυτότητας. Φοιτητής χωρίς κάποιο τέτοιο έγγραφο, αποκλείεται από την εξέταση.
  • Ο φοιτητής πρέπει να έχει μαζί του μαύρο ή μπλε στυλό, έστω και αν πρόκειται για εξέταση εργαστηρίου.
  • Ο φοιτητής οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τις οδηγίες των θεμάτων και τις ερωτήσεις τους και να απαντήσει σε αυτό ακριβώς που ερωτάται.
  • Απαγορεύεται η χρήση του κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Τα κινητά τηλέφωνα πρέπει να είναι απενεργοποιημένα.
  • Απαγορεύονται αυστηρά οι αντιγραφές, καθώς και οι συνομιλίες μεταξύ των φοιτητών.

 

Η παραβίαση των παραπάνω, μπορεί να επιφέρει τον αποκλεισμό του φοιτητή από την εξέταση.

 

  • Οι βαθμολογίες των εξετάσεων αναρτώνται απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική γραμματεία, για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων.