Επιστήμη των Υπολογιστών (Ε)

Οι οδηγίες που αφορούν τη διεξαγωγή του μαθήματος, βρίσκονται στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης ΔΙ.ΠΑ.Ε – Σέρρες, στην αντίστοιχη σελίδα του μαθήματος. Οι φοιτητές πρέπει να κάνουν εγγραφή για να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση στο υλικό του εργαστηρίου.