Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών στη Διοίκηση (Μεταπτυχιακό)

Για τη λήψη των αρχείων των μαθημάτων απαιτείται κωδικός πρόσβασης που δίνεται στο μάθημα. Τα αρχεία κάθε μαθήματος γίνονται διαθέσιμα την εβδομάδα που γίνεται η διδασκαλία του αντίστοιχου εργαστηρίου.

 

Μάθημα Περιεχόμενο Αρχεία
1ο Χρήση της υπηρεσίας Google Drive αρχεία
2ο Χρήση της υπηρεσίας Google Documents