Επαναληπτική εξέταση Πληροφορική και Αλγόριθμοι, χειμερινό 2018-19

Η επαναληπτική εξέταση του εργαστηρίου Πληροφορική και Αλγόριθμοι των τμημάτων μου θα γίνει την Πέμπτη, 31/01 και ώρα 13:00. Οι φοιτητές που δεν πέρασαν στην κανονική εξέταση έχουν Αριθμούς Μητρώου 12944, 12401, 11221, 12701, 12774, 12729, 12960, 12763.

Εξετάσεις Εργαστηρίων Πληροφορική και Αλγόριθμοι, χειμερινό εξάμηνο 2018-19

Οι εξετάσεις των εργαστηρίων για όλα τα τμήματά που διδάσκω, θα πραγματοποιηθούν την εβδομάδα 14-18 Ιανουαρίου 2019. Οι φοιτητές πρέπει να βρίσκονται ακριβώς στην ώρα έναρξης της εξέτασης (πχ 11:00, 13:00 κλπ) και να έχουν μαζί τους τις ακαδημαϊκές τους ταυτότητες και ένα στυλό.

Επαναληπτική εξέταση Επιχειρησιακές Βάσεις Δεδομένων (Ε) – τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, εαρινό εξάμηνο 2017-18

Η επαναληπτική εξέταση του εργαστηρίου του μαθήματος Επιχειρησιακές Βάσεις Δεδομένων για όλα τα τμήματά μου, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 19/06/18 και ώρα 13:15.

Επαναληπτικό μάθημα της Τετάρτης, 23-5-2018

Λόγω χαμηλής προσέλευσης, το εργαστήριο των Επιχειρησιακών Βάσεων Δεδομένων στις 16/5 δεν πραγματοποιήθηκε. Το επαναληπτικό μάθημα θα διεξαχθεί στις 23/5, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Πραγματοποίηση μαθήματος την Τετάρτη, 16-5-2018

Βάσει ανακοίνωσης του ΤΕΙ, την Τετάρτη 16/5/18 θα πραγματοποιηθούν κανονικά. Συνεπώς, το μάθημα των Επιχειρησιακών Βάσεων Δεδομένων στις 11:00-13:00 θα γίνει και θα είναι επαναληπτικό.

Μη πραγματοποίηση μαθήματος στις 17-5-2018

Το εργαστήριο του μαθήματος «Επιχειρησιακές Βάσεις Δεδομένων», της Πέμπτης 17/5/2018 και ώρα 15:00-17:00 δε θα πραγματοποιηθεί. Το επαναληπτικό μάθημα του τμήματος αυτού θα πραγματοποιηθεί στις 24/5/2018.

Αναβολή μαθήματος στις 20-4-2018

Το εργαστήριο του μαθήματος «Βάσεις Δεδομένων στη Διοίκηση Επιχειρήσεων», της Παρασκευής 20/4/2018 και ώρα 11:00-13:00 δε θα πραγματοποιηθεί. Το μάθημα στις 9:00-11:00 θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

Εξέταση εργαστηρίου Επιχειρησιακές Βάσεις Δεδομένων – τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, εαρινό εξάμηνο 2016-17

Η εξέταση για τους φοιτητές που παρακολουθούν ή που είναι είναι γραμμένοι στα τμήματά μου θα γίνει στις 30 Μαΐου και 1 Ιουνίου 2017. Οι φοιτητές πρέπει να έχουν μαζί τους την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα.