Επικοινωνία

 

Στοιχεία επικοινωνίας

  • Διεύθυνση : ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, τέρμα Μαγνησίας, Σέρρες, ΤΚ 62124
  • Γραφείο : Εργαστήριο Συστημάτων Πληροφορικής και
    Υποστήριξης Διοικητικών Αποφάσεων, ισόγειο κτιρίου εργαστηρίων ΣΔΟ
  • Τηλέφωνο : 23210 49279
  • Email : sdimitr@teicm.gr