Αναπλήρωση μαθήματος Προγραμματιστικές Εφαρμογές στο Διαδίκτυο – τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, χειμερινό εξάμηνο 2016-17

Την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016, θα πραγματοποιηθούν δύο μαθήματα του εργαστηρίου Προγραμματιστικές Εφαρμογές στο Διαδίκτυο, στις 9:00 και στις 11:00, καθώς δε θα πραγματοποιηθεί το μάθημα στις 15 Δεκεμβρίου.