Εξέταση εργαστηρίου Επιχειρησιακές Βάσεις Δεδομένων – τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, εαρινό εξάμηνο 2016-17

Η εξέταση για τους φοιτητές που παρακολουθούν ή που είναι είναι γραμμένοι στα τμήματά μου θα γίνει στις 30 Μαΐου και 1 Ιουνίου 2017. Οι φοιτητές πρέπει να έχουν μαζί τους την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα.