Εξετάσεις Εργαστηρίων Πληροφορική και Αλγόριθμοι, χειμερινό εξάμηνο 2018-19

Οι εξετάσεις των εργαστηρίων για όλα τα τμήματά που διδάσκω, θα πραγματοποιηθούν την εβδομάδα 14-18 Ιανουαρίου 2019. Οι φοιτητές πρέπει να βρίσκονται ακριβώς στην ώρα έναρξης της εξέτασης (πχ 11:00, 13:00 κλπ) και να έχουν μαζί τους τις ακαδημαϊκές τους ταυτότητες και ένα στυλό.