Εξετάσεις εργαστηρίων Επιχειρησιακές Βάσεις Δεδομένων, τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Εαρινό 2018-19

Οι εξετάσεις των εργαστηρίων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ θα διεξαχθούν ως ακολούθως:

  • Ομάδα 6: Τρίτη 28/05, 15:00
  • Ομάδα 7: Τρίτη 28/05, 17:00
  • Ομάδα 8: Τρίτη 28/05, 19:00
  • Ομάδα 10: Πέμπτη 30/05, 14:00 (αντί στις 15:00 που γίνεται το μάθημα)
  • Ομάδα 11: Πέμπτη 30/05, 16:00 (αντί στις 17:00 που γίνεται το μάθημα)
  • Ομάδα 2: Δευτέρα 03/06, 17:00
  • Ομάδα 3: Δευτέρα 03/06, 19:00

Οι φοιτητές οφείλουν να βρίσκονται στην αίθουσα ακριβώς την ώρα εξέτασης με τη φοιτητική ταυτότητα και ένα στυλό. Αν κάποιοι φοιτητές έχουν πρόβλημα με την αλλαγή της ώρας στα τμήματα της Πέμπτη, να με ενημερώσουν εγκαίρως.