Επαναληπτική εξέταση εργαστηρίου Επιχειρησιακές Βάσεις Δεδομένων, τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, εαρινό 2018-19

Την Παρασκευή 21/06 και ώρα 11:05 θα γίνει η επαναληπτική εξέταση του εργαστηρίου Επιχειρησιακές Βάσεις Δεδομένων για τα τμήματα που διδάσκω. Αν προσέλθουν πάνω από 20 φοιτητές, η εξέταση θα γίνει σε 2 τμήματα με αλφαβητική σειρά.