Επαναληπτική Εξέταση στο Εργαστήριο Επιστήμη των Υπολογιστών – Χειμ 2019-20

Για τους φοιτητές που εξετάστηκαν ανεπιτυχώς στο εργαστήριο της Επιστήμης των Υπολογιστών (πρόγραμμα Οικονομικών Επιστημών), θα πραγματοποιηθεί επαναληπτική εξέταση στις 6/2, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 17:15. Οι βαθμοί θα αναρτηθούν εντός των επόμενων ημερών στην Ηλεκτρονική Γραμματεία