Βαθμοί Προγραμματιστικές Εφαρμογές στο Διαδίκτυο (Ε) – τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, χειμερινό εξάμηνο 2016-17

Οι βαθμοί του εργαστηρίου του μαθήματος Προγραμματιστικές Εφαρμογές στο Διαδίκτυο του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, για το χειμερινό εξάμηνο 2016-2017, φαίνονται παρακάτω. Οι διαφορές σε βαθμούς μελών της ίδιας ομάδας […]

Βαθμοί εξέτασης Πληροφορική και Αλγόριθμοι (Ε) – τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, χειμερινό εξάμηνο 2016-17

Η επαναληπτική εξέταση, για όλους τους φοιτητές που δεν έχουν περάσει, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 9/2 και ώρα 16:00, στο εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων. ΑΕΜ Βαθμός 7732 9 11610 8 11617 […]

Εξέταση project Προγραμματιστικές Εφαρμογές στο Διαδίκτυο – τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, χειμερινό εξάμηνο 2016-17

Η εξέταση των project θα πραγματοποιηθεί βάσει του παρακάτω προγράμματος, στο ισόγειο του κτιρίου εργαστηρίων ΣΔΟ (εκεί που είναι το γυμναστήριο), στη βιβλιοθήκη του ΜΒΑ. Παρακαλείσθε να είστε τουλάχιστον 5 […]

Ομάδες project Προγραμματιστικές Εφαρμογές στο Διαδίκτυο – τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, χειμερινό εξάμηνο 2016-17

Οι ομάδες υλοποίησης project του μαθήματος έχουν αναρτηθεί παρακάτω. Διορθώστε με για οποιοδήποτε λάθος. Ομάδα Φοιτητές Θέμα 1 3244 – 3330 – 3369 – 3615 Διαχείριση κινηματογράφου 2 3592 – […]

Αναπλήρωση μαθήματος Προγραμματιστικές Εφαρμογές στο Διαδίκτυο – τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, χειμερινό εξάμηνο 2016-17

Την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016, θα πραγματοποιηθούν δύο μαθήματα του εργαστηρίου Προγραμματιστικές Εφαρμογές στο Διαδίκτυο, στις 9:00 και στις 11:00, καθώς δε θα πραγματοποιηθεί το μάθημα στις 15 Δεκεμβρίου.

Αναπλήρωση μαθήματος Παρασκευής – τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, χειμερινό εξάμηνο 2016-17

Οι φοιτητές του τμήματος Πληροφορική και Αλγόριθμοι της Παρασκευής 09:00-11:00 θα αναπληρώσουν ένα μάθημα την Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016, βάσει του παρακάτω προγράμματος. Ονοματεπώνυμο Ώρα ΓΙΟΛΛΑ ΤΖΕΣΙΛΝΤΑ 09:00 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ […]

Παρακολούθηση του εργαστηρίου Προγραμματιστικές Εφαρμογές στο Διαδίκτυο – τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, χειμερινό εξάμηνο 2016-17

Οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το εργαστήριο του μαθήματος Προγραμματιστικές Εφαρμογές στο Διαδίκτυο πρέπει να το παρακολουθούν στο τμήμα που είναι εγγεγραμμένοι και δε θα γίνονται δεκτοί σε άλλο τμήμα. […]