Αρχή

Έλαβα το Δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης τον Ιούλιο του 2006 και παρουσίασα τη Διδακτορική Διατριβή μου στα Δίκτυα Υπολογιστών στο ίδιο τμήμα, τον Ιούλιο του 2010. Έχω εργαστεί σε διάφορα εθνικά και διεθνή επιστημονικά έργα. Αυτό το διάστημα εργάζομαι ως Εξωτερικός Συνεργάτης στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.

Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν:

  • Δίκτυα Υπολογιστών
  • Διαδικτυακές Εφαρμογές
  • Ποιότητα Παροχής Υπηρεσιών
  • Ενεργός Διαχείριση Ουράς
  • Διαφοροποίηση Υπηρεσίας
  • Δικτύωση Ανεκτική στην Καθυστέρηση
  • Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση